Blog

Ubezpieczenie turystyczne – ochrona daleko od domu

Podczas podróży do innych krajów, dana osoba może napotkać sytuacje, w których potrzebne jest dodatkowe wsparcie finansowe. Wiele milionów Polaków przekracza granicę każdego roku w celach turystycznych. System bezwizowy jest czynnikiem, który zwiększy tę liczbę. Wraz z wejściem w życie ruchu bezwizowego zmieniły się warunki ubezpieczenia, ale lepiej, żeby Polacy nie rezygnowali z ubezpieczenia (polisa jest gwarancją uzyskania odpowiedniej pomocy za granicą). Ale najpierw to, co najważniejsze.

Co to jest ubezpieczenie turystyczne?

Za turystę w ramach ubezpieczenia uważa się osobę, która czasowo opuszcza kraj ojczysty i nie planuje prowadzenia działalności zarobkowej za granicą. Warto od razu zaznaczyć, że polisa turystyczna w kraju zawierana jest osobno, ponieważ polisa dla podróżujących za granicę nie obejmuje korzystania z niej na terenie kraju. Polisa jest dokumentem zawierającym dwa rodzaje ubezpieczeń turystycznych:

 • Medyczne.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dokument ten musi być wystawiony nie tylko wtedy, gdy decydujemy się na podróż, ale także w przypadku wyjazdu na leczenie lub w podróż służbową.

Informacje o ubezpieczeniach

Z punktu widzenia prawa istnieje kilka podstawowych pojęć związanych z ubezpieczeniem turystycznym. Ważne jest, aby znać następujące informacje:

 • Przez zdarzenie objęte ubezpieczeniem rozumie się krótkotrwały uszczerbek na zdrowiu, spowodowany czynnikami zewnętrznymi to znaczy niespowodowanymi celowym oddziaływaniem ubezpieczonego (podróżnego) na swój organizm.
 • Istnieje możliwość kilkukrotnego wyjazdu za granicę przed upływem ważności ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie wiz jest przywilejem tylko tych firm, które posiadają odpowiednią licencję.

Od czego zależy koszt wystawienia polisy?

Ubezpieczenia turystyczne ich koszt różni się nie tylko ze względu na charakter firm, które świadczą usługi ubezpieczania, ale także z powodu innych czynników. Oto najważniejsze z nich:

 • Wiek osoby, która potrzebuje ubezpieczenia.
 • Czas trwania podróży.
 • Cel wyjazdu (im bardziej aktywny wyjazd jest planowany, tym wyższa jest stawka ubezpieczeniowa). Najrozsądniejsze stawki ubezpieczeniowe ustalane są dla podróży w celu zapoznania się z architekturą, życiem itp. oraz dla podróży służbowych.
 • Kraj jest czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje polisa ubezpieczeniowa.
 • Wysokość pokrycia.

Korzyści wynikające z wykupienia ubezpieczenia podróżnego

Osoba wykupująca ubezpieczenie podróżne otrzyma odszkodowanie za: odmowę wydania wizy, opóźnienie lotu, utratę bagażu na lotnisku, utratę cennych przedmiotów. Ponadto nie trzeba się martwić o swój stan zdrowia, ponieważ jego pogorszenie w kurorcie  jest objęte ubezpieczeniem.

 

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu turystycznym?

Jadąc na wymarzony urlop czy rodzinne wakacje należy dobrze przygotować się do podróży. Każdy wczasowicz pamięta o zabraniu dokumentów, filtru do opalania czy zapasowej baterii do aparatu, niestety nie wszyscy pamiętają o ubezpieczeniu turystycznym, które w obecnych czasach powinno być priorytetem podczas pakowania się na upragniony odpoczynek.

Wyjeżdżając za granicę, polskie ubezpieczenie przestaje obowiązywać, a więc trafiając do szpitala w obcym państwie, należy liczyć się z wysokimi kosztami hospitalizacji, które pokryte będą z własnej kieszeni. Oczywiście można wyrobić kartę EKUZ natomiast działa ona tylko na terenie UE i nie pokrywa wszystkich możliwości leczenia oraz nie daje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków.  Kompleksową ochronę zapewnić może tylko i wyłącznie ubezpieczenie turystyczne.

Na co zwrócić uwagę?

Jest wiele rzeczy, na które powinno się zwrócić uwagę podczas wybierania ubezpieczenia turystyczne ze strony superpolisa.pl, do najważniejszych należy:

 • Obszar działania ubezpieczenia
 • pokrywana wysokość kosztów akcji ratunkowej, hospitalizacji oraz ewentualnego transportu do kraju
 • Wypłacalność odszkodowania za nieszczęśliwy wypadek
 • Ubezpieczenie OC.

Niektóre firmy posiadają możliwość ubezpieczenia bagażu. Jeśli walizka zostanie skradziona, bądź zgubiona przez linię lotniczą, to można liczyć na pomocną dłoń.  Należy pamiętać, że suma gwarancyjna zazwyczaj wynosi 5 tysięcy złotych, a więc transportując elektronikę, można stracić, nawet posiadając ubezpieczenie. Natomiast w przypadku przewożenia ubrań oraz galanterii, kwota ta pozwoli na zakup nowej, niezbędnej odzieży. 

Czy warto?

Zdecydowanie tak, ponieważ zawsze lepiej jest być zabezpieczonym, niż narażać się na nieprzyjemne okoliczności. W dobie trwającej pandemii sytuacja zdrowotna nigdy nie jest do przewidzenia. Koszta leczenia zazwyczaj są wysokie i ciężko opłacić je z własnej kieszeni, a przecież nikt z połamaną nogą chodzić nie będzie.

Gdzie kupić?

Dobrze jest znaleźć w internecie zaufaną porównywarkę ubezpieczeń turystycznych. Pokaże ona propozycje dobrane do potrzeb podróżującego oraz ceny zestawione ze sobą, aby móc wybrać najlepszą i najtańszą opcję.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje coś zupełnie innego i na różnych warunkach. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się dokładnie z ofertą rozmawiając z konsultantem lub osobą odpowiedzialną za sprzedaż. Tak zwane OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u doradców w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Ubezpieczenia ważne podczas wyjazdu za granicę

Wyjeżdżając za granicę, niezależnie od celu podróży, warto zainteresować się tematem ubezpieczeń turystycznych. W delegacjach lub podczas urlopu można ulec najróżniejszym wypadkom, a z pozoru prozaiczne i drobne urazy, mogą przysporzyć nie lada problemów, a także niewątpliwie nadszarpnąć środki finansowe.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EKUZ, dokument unijny, który potwierdza prawo do otrzymania bezpłatnej opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej innych niż kraj zamieszkania właściciela dokumentu. Zakres leczenia jest ograniczony, posiadacz dokumentu ma prawo do:

 • niezbędnego i nieplanowanego leczenia, na przykład w przypadku urazu
 • leczenia w ramach publicznego systemu opieki
 • na zasadach jakie funkcjonują w danym państwie, oznacza to, że EKUZ nie zawsze pokrywa całość wizyty u lekarza lub w szpitalu

Jak uzyskać EKUZ?

Aby uzyskać dokument w Polsce, należy być osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych, czyli posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Wyrobienie jest bezpłatne, a wniosek można złożyć na pięć sposobów:

 • osobiście w oddziałach NFZ
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki ePUAP
 • przez Internetowe Konto Pacjenta IKP
 • pocztą tradycyjną na adres oddziału NFZ
 • pocztą elektroniczną, wyłącznie w przypadku wniosków pracowniczych

EKUZ, czy to wystarczy?

Z racji tego, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego posiada ograniczony zakres, wybierając się w podróż, należałoby wykupić dodatkowe ubezpieczenia turystyczne (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-turystyczne/). Rynek jest bogaty w najróżniejszego rodzaju polisy, a ich wybór warto uzależnić od celu oraz miejsca podróży. Można ubezpieczyć się od wszelkich wypadków, złamań czy oparzeń i odmrożeń, a by jak najbardziej zminimalizować koszty leczenia. W zależności od sposobu podróżowania ważne, aby zabezpieczyć bagaż podróżny, czy przewidzieć przypadki opóźnienia lotu. Ubezpieczenia od wypadków związanych ze sportem ekstremalnym i rekreacją lub ubezpieczenie sprzętu sportowego, jeśli w planach są takie aktywności. Warto pomyśleć o ubezpieczeniach gotówki podczas wypłat z bankomatu, a także na wypadek kradzieży i związane z wyjazdem ubezpieczenie kosztowności pozostawionych w domu.

Warto pamiętać

Jeżeli w podróż wybieramy się własnym autem, należy pamiętać o sprawdzeniu wszelkich przeglądów, a także o opłaceniu na czas OC. Warto też, nawet tylko na czas urlopu lub delegacji, wykupić ubezpieczenie Assistance, aby w razie wypadku lub awarii uzyskać pomoc na miejscu.

Podróżując do dalszych i bardziej egzotycznych krajów świata, konieczne będzie ubezpieczenie od chorób tropikalnych, na przykład malarii.